• Pastor Presidente - Pr. Juarez Noel

  • Vice Presidente -Pra. Tere Noel

  • Secretaria - Gisele Domingues

  • Tesoureiro – Ev. Marcelo Pereira, Sydney NSW

  • BOARD OF TRUSTEES - PR. JUAREZ NOEL

  • BOARD OF TRUSTEES - PRA. TERE NOEL.